Huiswerk maken…. Voor veel leerlingen is het een dagelijkse strijd om een start te maken met  het huiswerk.

“Waar moet ik beginnen?”

“Hoe krijg ik nu al die woordjes voor Frans geleerd?”

 

“Morgen heb ik geschiedenis repetitie. Dat lukt mij nooit meer!

Dit zijn veel gehoorde problemen waar leerlingen elke dag mee worstelen. Vaak daalt daardoor de motivatie om aan het huiswerk te beginnen en wordt de aandacht snel verschoven naar andere zaken, zoals de computer.

Learn2Study biedt kleinschalige, persoonlijke en professionele huiswerkbegeleiding om uw kind te ondersteunen op de weg naar zelfstandigheid wat betreft  planning, discipline en studievaardigheden.

Learn2Study in het kort

  • 3, 4 of 5 middagen (of de zaterdagochtend) per week
  • Hulp bij planning en het aanbrengen van structuur
  • Vakinhoudelijke ondersteuning tijdens de huiswerkbegeleiding
  • Wekelijks verslag van de vorderingen
  • Periodieke evaluatie met ouders en leerling

Werkwijze

Intakegesprek

Huiswerkbegeleiding begint altijd met een intakegesprek waarin we met ouders en leerling gaan inventariseren waar de problemen liggen. Samen stellen we doelen waar de leerling de komende periode aan gaat werken. De doelen kunnen liggen op het gebied van planning, studievaardigheden, maar ook vakinhoudelijk.

Een middag huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding begint elke keer met een persoonlijk gesprek met de leerling waarin we een planning voor die middag en de komende dagen maken. Met een kopje thee of limonade in de hand bekijken we welk huiswerk er allemaal opgegeven is en welke toetsen er de komende week/periode aankomen. Samen met de leerling maken we dan een planning. We streven ernaar dat een leerling dit zelf zo snel mogelijk zelfstandig oppakt.

Daarna gaat de leerling zelfstandig aan het werk. Tijdens de huiswerkbegeleiding is er ruimte voor het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om kort inhoudelijke ondersteuning te krijgen. Er wordt steeds gekeken welke studiemethode het beste past bij de leerling en het vak. Sommige leerlingen leren bijvoorbeeld Franse woordjes liever met flash cards, andere met WRTS.

Leerwerk wordt meerdere keren ingepland en altijd overhoord om te kijken of de stof begrepen is en de leerling het kent. In principe is het de bedoeling dat de leerling aan het eind van de middag helemaal klaar is met het huiswerk voor de komende dag. Thuis is er dan tijd voor ontspanning en is er ook geen stress meer voor de ouders.

Verslag

Wanneer er aanleiding toe is, schrijft Learn2Study aan het eind van de week een verslag. In dit verslag wordt beschreven wat er de afgelopen week allemaal gedaan is op de huiswerkbegeleiding. Op deze manier houdt Learn2Study de ouders op de hoogte van de voortgang van de leerling. Mocht er in het weekend nog huiswerk thuis gemaakt moeten worden, dan wordt dit ook in het verslag verwerkt.

Evaluatiegesprekken

Na iedere periode (rapport of toetsweek) zal de huiswerkbegeleiding met ouders en leerling geëvalueerd worden. We kijken naar welke vooruitgang er is geboekt en waar we de komende periode nog aan moeten werken. We streven ernaar dat de leerling zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Om die overgang soepel te laten verlopen, kennen we optioneel een afbouwregeling.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of het formulier invullen voor een vrijblijvend informatiegesprek.